AXA, 2023 yılı Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması’nı yayınladı

AXA Grubu’nun 16 ülkede 18-74 yaş arası 30 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmalar sonucu bireylerin zihin sağlığını etkileyen faktörleri ortaya koyduğu Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması yayınlandı. Araştırma bulgularına göre; dünya genelinde kadınlar ve gençler zihin sağlığı açısından riskli grupları oluştururken, iş yerinde psikolojik olarak desteklenen çalışanların esenliği ve verimliliği artıyor. AXA’nın araştırması bireyler, topluluklar ve karar alıcılar için zihin sağlığını iyileştirme önerileri de sunuyor.

Tüm dünyada “insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak” amacıyla çalışmalarını sürdüren AXA Grubu, 2023 yılı Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması’nı yayınladı. Türkiye, ABD, Meksika, Filipinler ve Tayland’ı da kapsayarak 16 ülkede 18-74 yaş arası 30 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırma ile, yaş ve cinsiyet faktörünün zihin sağlığı üzerindeki etkileri yakından inceleniyor. Araştırmaya göre; diğer toplumsal gruplara göre zihin sağlığı açısından daha fazla risk altında olduğu görülen kadınlar cinsiyete dayalı önyargılardan, gençler ise teknoloji bağımlılığından olumsuz etkileniyor. İş yerinde zihin sağlığının desteklenmesinin esenliği ve verimliliği artırdığı vurgulanan araştırmada, son dönemde çalışma hayatının sıcak gündem maddelerinden biri haline gelen “çalışanları elde tutma” konusuna dair öneriler de sunuluyor. 

 

Pandemi sonrası iyi hissedenlerin oranı artsa da kadınlar ve gençler kendilerine özgü risk faktörleriyle mücadele ediyor

AXA’nın 2023 yılı Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması Raporu, COVID-19 pandemisinin etkilerinin daha az hissedilmeye başlamasının ve pandemiyle mücadelede alınan önlemlerin (sosyal mesafe, karantina) ortadan kalkmasının dünya genelinde bireylerin psikolojilerini olumlu etkilediğini ortaya koyuyor. Pandemi sonrasının zorlu ekonomik koşulları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve iklim değişikliği gibi kriz unsurlarına rağmen, COVID-19 tehlikesinin büyük ölçüde ortadan kalkması bu yılın sonuçlarına olumlu yansıyor. Katılımcılara iletilen kendinizi nasıl hissediyorsunuz sorusuna verilen cevaplarda kendisini iyi hissettiğini belirtenlerin oranı bu yıl ilk kez araştırmaya dahil edilen Tayland’da en yüksek iken, kendisini iyi hissetmeyen kişilerin oranı en yüksek İngiltere’de gözlemleniyor. Dünya genelinde ise kendisini iyi hisseden kişilerin oranı yüzde 24, “idare ediyorum” diyen kişilerin oranı yüzde 35, isteksiz kişilerin oranı yüzde 28, bunaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 13 olarak belirtiliyor. 

AXA’nın bir önceki araştırmasında zihin sağlığı açısından önemli risk faktörleri olarak ortaya çıkan cinsiyet ve yaş, bu yıl da önemini koruyor. 2023 yılı Zihin Sağlığı ve Esenliği Araştırması, yaşlarına ve nerede yaşadıklarına bakılmaksızın iyi hisseden kadınların erkeklere göre yüzde 24 daha az olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların karşılaştıkları cinsiyet temelli önyargılar, kadın oldukları için iş hayatında yetkinliklerinin sorgulanması, ev işlerinin adil paylaşılmamasının yarattığı stres gibi faktörler esenliği olumsuz etkiliyor; kadınları olumsuz benlik algısı ve yalnızlık hissi gibi durumlarla karşı karşıya bırakıyor. Raporda kadınların, iyi hissedenler arasında yer alabilmeleri için cinsiyetleri nedeniyle yetenek ve yetkinliklerinin sorgulanmaması gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Teknoloji bağımlılığı ve yoğun sosyal medya kullanımı 18-34 yaş grubunu daha fazla etkileyerek bu grupta iyi hissedenlerin sayısının düşmesine sebep oluyor. Çevrimiçi görünürlüğe ve felaket haberlerine daha fazla maruz kalmak gençlerde olumsuz benlik algısı, yalnızlık hissi ve gelecek kaygısına yol açıyor. Dünya genelinde 18-24 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 38’i, 25-34 yaş aralığındaki kişilerin ise yüzde 36’sı teknoloji ve sosyal medyanın kendi zihin sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor. 

 

Çalışanlara psikolojik destek sunmak esenliği ve verimliliği artırıyor, işten ayrılma olasılığını azaltıyor

2023 yılı Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması’nda AXA, iş yerinde zihin sağlığını desteklemek için yapılabilecekleri ortaya koyarken, çalışan esenliğinin üretime etkisi ve zihin sağlığının kilit personeli elde tutmadaki rolüne dair incelemeler yapıyor. Buna göre, çalışan becerilerinin yapılan işe uygunluğu, çalışanların iş yüküne dair karar alma yetkileri ve kariyer gelişimini destekleyen yöneticiler esenliğe katkı yaparak üretkenliği artırıyor, işten çıkma olasılığını düşürüyor. Çalışanlar ayrıca esnek çalışma yöntemleri arasında zaman yönetimini kolaylaştırması sebebiyle hibrit çalışmayı tercih ediyor. 

 

Türkiye araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında depresyon ve yalnızlık oranının en yüksek olduğu ülke 

2023 yılı AXA Zihin Sağlığı ve Esenlik Araştırması’nın gerçekleştirildiği ülkeler arasında en yüksek stres ve depresyon oranları Türkiye’de görülürken, ülke aynı zamanda anksiyete oranlarında Çin ve Filipinler ile birlikte ilk sırayı paylaşıyor. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de daha fazla sayıda insan yalnızlık hissi yaşadığını dile getiriyor. 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x